Disclaimer

"Schilder en onderhoudsbedrijf Rene Molderink" besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website. "Schilder en onderhoudsbedrijf Rene Molderink" is niet verantwoordelijk voor de uitlatingen op deze website, geplaatst door derden.
"Schilder en onderhoudsbedrijf Rene Molderink" is van mening dat internet een medium is dat zich bij uitstek leent voor het geven van informatie. Voor uitlatingen van derden op deze website neemt "Schilder en onderhoudsbedrijf Rene Molderink" uitdrukkelijk afstand. Plaatsing van deze uitlatingen betekent niet dat "Schilder en onderhoudsbedrijf Rene Molderink" zich identificeert met de uitlatingen. Hoewel vrijheid van meningsuiting een recht is dat voor ons zwaar weegt, menen wij dat kwetsende uitlatingen niet op onze website thuishoren. Deze zullen wij dan ook verwijderen.
Mocht u onverhoopt toch kwetsende uitlatingen vinden op onze website of iets anders dat er niet op hoort, dan verzoeken wij u hiervan melding te maken. U kunt dit doen door een e-mail, gaarne met omschrijving, te sturen aan onze webmaster: info@merola.nl.

Designed / Build by:

 

 
Home
Producten/Diensten
Referenties/Projecten
Contact
 
 
 
 
 
 
Disclaimer